Pressrelease

Outokumpu & CRONIMET utökar samarbetet Outokumpu och Cronimet tar nu nästa steg i det redan väl etablerade samarbetet företagen emellan. Detta sker genom att Outokumpu förvärvar 10 % av aktierna i CRONIMET North-East GmbH där de svenska CRONIMET-bolagen ingår....

Kontakta oss