Pressrelease

20 nov, 2023

Outokumpu & CRONIMET utökar samarbetet

Outokumpu och Cronimet tar nu nästa steg i det redan väl etablerade samarbetet företagen emellan.

Detta sker genom att Outokumpu förvärvar 10 % av aktierna i CRONIMET North-East GmbH där de svenska CRONIMET-bolagen ingår.

Genom detta förvärv säkerställs, både för Outokumpu som producent av rostfritt stål och CRONIMET som leverantör av återvunnen råvara, behoven för att bibehålla och öka återvinningsgraderna samt nå de högt uppsatta miljömålen.

 Mer finns att läsa i pressreleasen nedan.

Kontakta oss